Nr. 1 inom maskintelematik

Expandera i takt med att du växer

Välj en uppsättning funktioner som passar dina behov, från enkla prick-på-karta-lösningar till avancerade CAN-lösningar. Fler funktioner kan enkelt läggas till efterhand.

Bli mobil

Hantera hela din Fordons / Maskin Park - när som helst och var som helst - med hjälp av dina mobila enheter och få tillgång till den exakta information du behöver med användning av flexibla widgets.

Kompromissa inte

Vi designar, utvecklar och tillverkar den kompletta Fordons / Maskin Parks lösningen och erbjuder våra kunder en osviklig kvalitet, stabilitet och tillförlitlighet.

Öka intäkterna med exakt fakturering

Trackunit Telematics gör det möjligt för uthyrningsföretag att spåra och verifiera den faktiska maskinanvändningen. Genom att känna till det exakta antalet användningstimmar för varje maskin i din Fordons / Maskin Park, kan du fakturera dina kunder i enlighet med detta och öka den faktureringsbara tiden.

Läs mer

Maximera användningen av Maskin Parken och kontrollera dina kostnader

Genom att tillhandahålla en detaljerad översikt över maskinprestanda, gör Trackunit Telematics det möjligt för dig att identifiera och återinsätta inaktiva maskiner så att kapacitetsutnyttjandet maximeras. Förebyggande underhåll och serviceplanering förlänger Fordons / Maskin Parkens livslängd och minskar investeringskostnaderna i nya maskiner.

Läs mer

Öka eftermarknadsförsäljningen och minska garantikostnader

Trackunit Telematics är ett oumbärligt verktyg som förser dig med värdefull kunskap om kundbeteende och maskinprestanda som gör det möjligt för dig att minska garantikostnader, öka eftermarknadsförsäljningen och att bygga ännu bättre maskiner.

Läs mer

Öka eftermarknadsintäkterna

Realtidsdata om kundens Fordons / Maskin Park utgör basen för fler servicebokningar och ökad reservdelsförsäljning. Aktiv serviceplanering minskar driftskostnaderna och ökar intäkterna.

Läs mer

Maximera användningen av Fordon Parken och kontrollera dina kostnader

Trackunit Telematics är ett värdefullt verktyg som uppfyller behoven hos en lång rad olika sektorer och branscher. Från transport- och servicesektorer till marin och järnvägsutrustning, tillhandahåller Trackunit skräddarsydda lösningar som uppfyller behoven hos varje individuell kund.

Läs mer

Några fakta om Trackunit

+200.000

Tillverkade enheter

15.000

Dagliga användare

+6.500

Kunder

+99,96 %

Systemstabilitet

Kontakta din lokala landschef

Olof Dahlbom

Mobil: +46 72 749 5566

Eller så kan vi ringa upp dig

Ett urval av våra Trackunit kunder